Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

W firmie „Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536) NIP 521-15-24-613, nr REGON 017479570 (zwaną dalej „Wydawnictwem”) przykładamy wagę do bezpieczeństwa danych osobowych i szanujemy Państwa prawo do prywatności. Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania Państwa danych osobowych, nie zwiększając w żaden sposób naszych uprawnień. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z prawem.

Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności wykorzystywania plików cookies.

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego i  oferowanych przez nas produktów. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies. Zmiany te  nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i wykorzystywania plików cookies, w której znajdą Państwo informacje o tym  co się dzieje z Państwa danymi osobowymi (jako danymi osobowymi użytkowników serwisu barlomiejsienkiewicz.pl – ( zwani dalej „Użytkownikami”).

 

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma „Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536) NIP 521-15-24-613, nr REGON 017479570 (zwana dalej  „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności i przetwarzania plików cookies stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane bezpośrednio od Użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i sklepu internetowego bartlomiejsienkiewicz.pl nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji serwisu internetowego barlomiejsienkiewicz.pl.

 

 1. Wszelkie dane uzyskane przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora. jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:

1) uzyskamy uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takiedziałanie,
2) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
3) jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie Państwa danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym.

 

 1. Deklarujemy jednak, że nasz serwis internetowy ograniczy zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich nam przez Państwa i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby nasza strona internetowa nie zawierała żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Użytkownicy nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych składać zamówień. Jednocześnie informujemy, że Administrator nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników serwisu zdolności do czynności prawnych.
 4. Strona internetowa Administratora może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych, zamieszczane dla celów głownie informacyjnych z myślą o wygodzie Użytkowników. Administrator zaleca jednak – w razie przekierowania Użytkownika z ich wykorzystaniem na inne strony internetowe – zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”, które mogą być inne aniżeli te stosowane u Administratora.
 5. Na naszej stronie internetowej zamieszczone zostały formularze zamówień, które umożliwiają Użytkownikom witryny złożenie zamówienia na oferowane przez Wydawnictwo publikacje, a wszelkie dane w ten sposób przez nas zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań Wydawnictwa na rzecz naszych Użytkowników.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym na naszej stronie wymaga między innymi podania stosownych danych kontaktowych przez Użytkownika. Użytkownik może złożyć stosowne zamówienie także bez rejestracji w naszym serwisie konta stałego Użytkownika. Szczegółowe zasady składania zamówień oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w naszym sklepie internetowym zawiera „Regulamin” dostępny na stronie głównej Wydawnictwa.
 7. Oświadczamy, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. W pozostałym zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH).

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Serwis internetowy bartlomiejsienkiewicz.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu bartlomiejsienkiewicz.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu i sklepu internetowego barltomiejsienkiewicz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach serwisu i sklepu internetowego bartlomiejsienkiewicz.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. Jednocześnie informujemy, że przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pamiętać jednak należy o tym, że Użytkownicy strony internetowej Administratora mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” w swoich przeglądarkach, w szczególności w ustawieniach przeglądarki można w ogóle zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”(co ewentualnie może wpłynąć na funkcjonowanie serwisów internetowych, w tym także i naszego, ale najczęściej nie jest niezbędne do korzystania z serwisów internetowych), bądź przykładowo żądać informowania przez przeglądarkę o każdorazowym zamieszczeniu pliku „cookie” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez stronę internetową Administratora z „ciasteczek” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje właśnie przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

 

 1. Dalsze informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez konkretne przeglądarki internetowe dostępne są w panelach ich ustawień w menu konkretnej przeglądarki internetowej oraz na oficjalnych stronach internetowych ich producentów.
 2. W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.
 3. Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Twitter, Facebook i Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Twitter, Facebook i Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów  społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.
 5. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portalach można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.
 6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
 7. Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w serwisie internetowym po ich przyjęciu przez Administratora będzie niezwłocznie pojawiała się na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie.
 8. Wszystkich Użytkowników mających jakiekolwiek wątpliwości, pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Administratora „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies”, prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adres emailowym: kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl. Gwarantujemy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.